مقام ملتزم

 

ملتزم قسمتی از کعبه است که هنگام تولد علی علیه السلام شکافته شد وفاطمه بنت اسد(مادر آن حضرت)وارد کعبه شد.درحین طواف خانه کعبه وقتی از حجرالاسودآغازمیکنی وکعبه رادور می زنی از مقام ابراهیم می گذری وبعد ازآن وقتی حجراسماعیل راهم دور زدی آرام آرام به سوی رکن یمانی می روی،حدود یک متر ونیم قبل از رکن یمانی،ملتزم قراردارد.دعا دراین مکان مستجاب است وخداوند حاجت های بندگان خودرا خیلی سریع می دهد.وقتی هفت دور گرد کعبه طواف کنی ودر دور آخرروبه روی ملتزم برسی خداوند دستور می دهد تادرآن لحظه همه درهای بهشت به سوی تو باز شوندومی توانی هرچه از خدا بخواهی چون در رحمت الهی به روی بندگانش باز است.

...

...

...

حالا به این نکته توجه کنید.«امام صادق علیه السلام درسخنی برآورده کردن حاجت مؤمنی رابهتر ازده طواف معرفی مینماید.»

وسائل الشیعه ج16 ص364 -----راز خشنودی خدا مهدی خدامیان ص 34-35-

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید