بیمه شادی

 

شرکت بیمه شادمانی

آیا بیمه ای را می شناسید که شما را در مقابل حوادث مختلف بیمه کند!

آیا بیمه ها می توانند از وقوع حوادث جلوگیری کنند؟

تنها بیمه ای که می توانندمارا در مقابل حوادث مختلف بیمه کند شرکت بیمه خداوند است که همه را به سرمایه گذاری در این شرکت دعوت نموده است.

البته هر شرکتی نیاز به یک نفر مدیر عامل دارد که کارهای اجرایی آن را انجام دهد خوب است بدانید که مدیر عامل این شرکت حضرت علی علیه السلام می باشد.

متن قرارداد:

بیمه گر:خدا

بیمه گزار:انسان

تعهدات بیمه گر:نجات از بلاها

تعهدات بیمه گزار:شاد کردن دل ها

سخن مدیر عامل: ای کمیل!از طرف من به مردم بگوتابه دیگران کمک کنند.اگر تو با کمک کردن،شادی را به دل بندگان مومن بنشانی،خداوند ازاین شادی دل ها ،سپری برای تو خلق می کند تااز بلارااز تودورکند.

آری کمک کردن به مردم مومن باعث میشود که انواع بلاها از شما وخانواده شما دور شود!

پس هرچه میتوانی دراین شرکت سرمایه گذاری کن چرا که از شما چه پنهان ،این تنها شرکتی است که به منافع شخصی نیست ،بلکه صدها برابر به شما سود میدهد!

آیا اکنون آماده هستید تا قراداد را امضا کنید؟ راز خشنودی خدا مهدی خدامیان ص-49-50-51

 

/ 0 نظر / 34 بازدید