خدای من

دیشب ،دلم هوای توراکرده بودو مخواستم باتو سخن بگویم

اماوقتی به یادگناهان خویش افتادم،شرمنده شده وسکوت کردم.

اما وقتی به تپش های قلبم گوش دادم،دیدم که  قلب من تورا می خواند.

وهمین بود که باردیگر صدایت زدم:

 

«ای خدای قلب من، دوستت دارم!»

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید